ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

แบบจองคิวนัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Conference

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<

หมายเหตุ          1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ และวันอังคาร รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ
ติดต่อ 02 142 6067