ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงานในศาลแขวงพระนครเหนือ โดยวิธีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบ (Google Meet)

image เอกสารแนบ