ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

นายบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือมอบกระเช้าแด่นางฉวีวรรณ แม้นโชติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงพระนครเหนือ และนางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566

image เอกสารแนบ