Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแขวงพระนครเหนือจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการในวาระเกษียณอายุราชการ และโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่นimage
image

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 12.00 นาฬิกา
นายบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างศาลแขวงพระนครเหนือร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในวาระเกษียณอายุราชการจำนวน 3 คน
และข้าราชการศาลยุติธรรมโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น จำนวน 2 คน
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่บุคลากรทั้ง 5 ท่าน
ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงาน และสร้างคุณประโยชน์
ให้กับศาลแขวงพระนครเหนือ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 2


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ