ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแขวงพระนครเหนือร่วมแสดงความยินดีแด่ประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉันชาย โรจนสโรช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา
และนางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสไลเกษ วัฒนพันธุ์
เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา
ณ อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ