ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารี่ทำการชั่วคราวศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ