Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงimage

image เอกสารแนบ