ศาลแขวงพระนครเหนือ

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท