ศาลแขวงพระนครเหนือ

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท