ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแขวงพระนครเหนือจัดการประชุม เรื่อง การจัดทำหนังสือที่ระลึกศาลแขวงพระนครเหนือ
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉันชาย โรจนสโรช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมดำเนินการ
จัดทำหนังสือที่ระลึกศาลแขวงพระนครเหนือ
เนื่องในโอกาสที่จะมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครเหนือหลังใหม่
แทนอาคารเดิม และย้ายที่ทำการศาลไป ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เป็นการชั่วคราว
โดยมีคณะผู้พิพากษาฯผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศาลแขวง
พระนครเหนือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ


image เอกสารแนบ