ศาลแขวงพระนครเหนือ

image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ติดต่อเราที่ตั้ง

ศาลแขวงพระนครเหนือ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หมายเลขโทรศัพท์

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
02-142-6007, 02-142-6006
02-142-6004
ศูนย์บังคับคดีผู้ประกัน 02-142-6004

ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล 02-142-6003
ส่วนช่วยอำนวยการ 02-142-6011
งานรับฟ้อง คดีผู้บริโภค 02-142-6017
งานรับฟ้อง คดีแพ่ง 02-142-6018
งานรับฟ้อง คดีอาญา 02-142-6019
งานส่งคำคู่ความ(ติดตามผลการส่งหมาย) 02-142-6023
งานอุทธรณ์-ฎีกา 02-142-6026
งานหน้าบัลลังก์ 02-142-6067
งานการเงิน 02-142-6039-40
ส่วนไกล่เกลี่ยฯ 02-142-6071
งานเก็บสำนวนคดีแดง(ติดตามหมายบังคับคดี) 02-142-6078-9
งานเก็บสำนวนคดีดำ 02-142-6014, 6016
หมายเลขโทรสาร ตามส่วนงานต่างๆ 

หน้าห้องผู้อำนวยการฯ 021437642

ส่วนช่วยอำนวยการ/งานสารบรรณ 021437643

ส่วนบริหารจัดการคดี/งานคำคู่ความ 021437645

ส่วนคลัง/งานพัสดุ 021437646

ส่วนช่วยพิจารณาคดี 021437647

 

 

 

 อีเมล์

bknmc@coj.go.th

 

 

 Social