ศาลแขวงพระนครเหนือ

image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ,

ถนนรัชดาภิเษก, แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-5412106, 2107,           2109, 2112, 2113

โทรสาร  xxxxxxxxxx

 อีเมล์

bknmc@coj.go.th

 

 Social