ศาลแขวงพระนครเหนือ

image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ผู้บริหารและผู้พิพากษา