ศาลแขวงพระนครเหนือ
News
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดงานเลี้ยงอำลาคณะผู้พิพากาาเนื่องในวาระโยกย้าย ศาลแขวงพระนครเหนือให้การต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสศึกษาดูงานศาลแขวงพระนครเหนือ ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ครั้งที่ 5/2566
image
image
image
image
image

        

 

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

 

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

คลิกเพื่ออ่าน

คลิกเพื่ออ่าน

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image