ศาลแขวงพระนครเหนือ
News
ศาลแขวงพระนครเหนือให้การต้อนรับนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และคณะ ศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ (รายเดือน) ศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อการผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับชำระค่าปรับในคดีอาญาและออกหมายปล่อยและกรณีอื่นๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อออกหมายค้นและหมายจับ เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 6/2565
image
image
image
image
image

        

 

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)

 

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

คลิกเพื่ออ่าน

คลิกเพื่ออ่าน

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image