ศาลแขวงพระนครเหนือ
News
นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ เรื่อง การให้บริการประชาชนในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านทางเว็บไซต์ http://live.coj.intra/ ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นายศุกร์พิชัย รัตนนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าตรวจดูความพร้อมของห้องพิจารณาคดีที่ 25 และ 26 ในการจัดให้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่า นายศุกร์พิชัย รัตนนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา นางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายศุกร์พิชัย รัตนนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุมหารือ การปฏิบัติราชการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
image
image
image
image
image

        

ตารางเลื่อนนัดคดีจัดการพิเศษศาลแขวงพระนครเหนือ

  

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 

 

คลิกเพื่ออ่าน

คลิกเพื่ออ่าน

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image