ศาลแขวงพระนครเหนือ
News
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการในวันที่ ๔ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในศาลแขวงพระนครเหนือ ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image