ศาลแขวงพระนครเหนือ

image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง