ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแขวงพระนครเหนือร่วมแสดงความยินดีแด่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉันชาย โรจนสโรช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
และนางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์
เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ อาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ