ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงพระนครเหนือในโครงการพัฒนาคลิกนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาลภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

image เอกสารแนบ