ศาลแขวงพระนครเหนือ

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลแขวงพระนครเหนือในโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาลภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม(Diversion)

image เอกสารแนบ